10 éves az Utcáról Lakásba Egyesület

Tíz éves az Utcáról Lakásba! Egyesület! Ami nem változott az elmúlt évtizedben, az az, hogy töretlenül hiszünk benne: mindenkinek kell egy hely, amit otthonnak hívhat, mert a biztos lakhatás nem csak emberi jog, de a társadalmi részvétel és a személyes jóllét egyetlen lehetséges alapja is. 

Munkánkra indulásunk óta egyre nagyobb szükség van, így egyre nehezebb társadalmi környezetben, de egyre többet dolgozunk ezért. Bérlőink száma az indulás óta kettőről száz fölé nőtt tavalyra, mellettük pedig többszáz embernek tudunk albérlettámogatást adni, és többezren olvassák híreinket, és egyre több önkormányzatnál dolgozzák fel szakmai anyagainkat saját munkánkkal, és a hazai a lakhatási szegénységgel kapcsolatban. 

Ismerjétek meg az ULE-sztorit, gyertek el születésnapi eseményeinkre, ahol kollégáinkkal és bérlőinkkel is találkozhattok, és maradjatok velünk a következő évtizedre is.


Elkészült az Első a lakhatás, utána minden könnyebb című tanulmány, fogadjátok szeretettel!

2012 - Feladatot kaptunk

Elindulás (az AVM csoport részeként)

 https://index.hu/video/2013/03/21/szocialis_epitotabor/ 

 

A Város Mindenkié (AVM) Köztér munkacsoportját Bende Anna, a Lakhatás munkacsoportját Kovács Vera koordinálta ekkkoriban. Egy segítségkérés miatt elkezdtünk együtt dolgozni néhány, a Kőbányai Terebesi erdőben kunyhóban élő hajléktalan ember ügyében, akik kunyhóit illegálisan le akarták bontani. Anna koordinálta az AVM aktivistáit, hogy a kunyhókat figyeljék, Vera pedig az érintettekkel együtt tárgyalásokat kezdeményezett a Kőbányai Önkormányzatnál. Weeber Tibor alpogármester hamar megértette az ügy fontosságát és mellénk állt. 

 

A tárgyalások eredménye az lett, hogy a Terebesi erdőben élő hajléktalan emberek közül minden évben néhányan bérlakáshoz juthatnak. Az első évben két romos lakást kaptunk, amelyek felújítására a bérlők voltak kötelezve. Ezt az AVM vállalta és a Társadalomelméleti Kollégiumban alakult (azóta megszűnt) Szociális Építőtábor Egyesülettel, valamint önkéntesekkel közösen lakhatóvá tettük a lakásokat. 

 

Művezetőnk Ivány Endre volt, aki életében először dolgozott együtt önkéntesekkel. A munkákat a Van Esély Alapítvány és az Alapítvány a Társadalmi felelősségvállalásért támogatta. Első támogatóinkat azért fontos kiemelni, mivel a kezdetekben csupán egy ötlettel indultunk el, amelynek a támogatását fel merték vállalni. A lakásokat 2012-ben szavazta meg a kőbányai testület, és a felújítások 2013-ra fejeződtek be.

2013 - Az első évünk

Az első beköltözések

https://hvg.hu/itthon/20140121_Elso_a_lakhatas_Utana_minden_konnyebb 

Első beköltözőink Valika és Albi voltak, majd egy-két hét múlva a második beköltözés is megtörtént, Feri és Julika is otthonra talált. Az első beköltözés ünnepélyes volt. Nem álltunk meg, hanem folytattuk a program életre hívása körüli munkát, hogy a következő párok is a Terebesi erdőből lakásba költözhessenek. Ekkor már Utcáról Lakásba! néven hívtuk magunkat, de még nem voltunk önálló szervezetként bejegyezve.

HVG fotója

2014 - AZ ŐSKOR

Teljesen önkéntes alapon dolgoztunk az első években, de már ekkor sejtettük, hogy ezt a munkát intézményes keretek között kell majd végeznünk. A második építkezés önkéntes-koordinációjában a Mérce több szerzője és szerkesztője, valamint az akkori AVM aktivista köre segített. Megható volt látni, hogy 3-4 otthontalan ember is rendszeres résztvevője volt ezeknek az önkéntesnapoknak, olyanok, akiknek nem volt reményük arra, hogy ők maguk is lakáshoz jussanak a bekapcsolódásuk révén. 

Alapszabályba foglaljuk az Elsőként Lakhatást szemléleten alapuló szociális munkát. Az egyesületünk által képviselt Elsőként Lakhatást szemlélet szerint a szálló alapú hajléktalan ellátórendszer nem képes valós kivezető utat nyújtani a hajléktalanságból,

Sor kerül az ULE bírósági bejegyzésére, és ezzel párhuzamosan további három új bérlőnket köszönthetjük. Úgy fogtunk bele a harmadik és negyedik lakás felújításába, hogy minden akkori egyesületi tagnak teljes állása volt máshol. Tényleges alapítók négyen voltunk: Bende Anna, Kandikó Viki, Kovács Vera és Sipos Zoli. Az alapítók mellé 6 fő tiszteletbeli alapítótagot kértünk fel, köztük Udvarhelyi Tesszát az AVM-ből, és Valikát, az első bérlőnket.

2015 - Az első lakáspályázatunk

Kőbányával aláírjuk a hivatalos együttműködést, amely már nemcsak egyes lakások felújítására, hanem partnerségre szól, így megszületik első, Kunyhóból Lakásba! néven futó programunk. Ebben az évben először pályázaton kiválasztott bérlők költözhetnek be a kőbányai lakásokba.

A harmadik kőbányai beköltözőpáros is lakáshoz jut, együttműködésre léptünk a Habitat for Humanity Magyarországgal a lakások felújításában: ezeknek az ingatlanoknak a felújítását jórészt az ő önkénteseik végezték.

2015-ig családias szociális munkát végeztünk, az első beköltözőink maguk is aktivistaként vettek részt az ügyeikben, vállalva a teljes nyilvánosságot. A szociális munkában a kezdetektől az Elsőként Lakhatást szemléletet vettük alapul, és 2015-ben kezdtünk el saját magunkra szabott szociális munkás működési szabályokat alkotni. Ekkor kezdődött el a szociális szakmai kapcsolataink intézményes keretek közötti építése.

 

Ebben az évben próbára tett bennünket a Habitat önkénteseinek fogadása, éppen csak induló szervezetként nem voltunk teljesen ilyen nagy számban segítséget fogadni, valamint ekkor még nem tudtuk finanszírozni, hogy az ötödik és hatodik lakásunkat is saját kezűleg újítsuk fel. Mindeközben a hat lakásban tizenkét nyugdíjas vagy nyugdíjközeli, ránk maximálisan számító ember várta munkánkat. Látszott, hogy muszáj az intézményesülésre fókuszálnunk. Az Elsőként Lakhatást! szemléletben megalapított Kunyhóból Lakásba! programunk működésétől függetlenül a magyar lakhatási válság széles réteget érint, és muszáj volt rendszerszintű, felskálázható programokat is létrehoznunk. A szervezet megerősödése után egy lakásügynökség elindításán gondolkoztunk, ekkor keletkeztek az albérletház és a házkezelőség elképzeléseink. Az albérletház koncepcióját a mai napig sem sikerült megvalósítanunk.

Szemléletformálás – Ettől az évtől kezdve az egyesület munkásságának láthatóságát helyeztük előtérbe, nagyobb hangsúlyt fektettünk szemléletformáló tevékenységünkre. Elindítottuk Facebook oldalunkat, az első AdjukÖssze kampányunkat, és ekkor kaptuk meg az első sajtómegkereséseket.

  • Egy kispesti illegális kunyhóbontás ügyében érdekvédelmi szerepet vállaltunk, melynek eredményeként lakáshoz jutott egy asszony és családja, azonban nem voltak képesek fenntartani azt. Ez egyesületünk egyetlen ilyen típusú sikertelensége. 
  • Az ULE első össztársadalmi szolidaritásvállalása: a frissen megkapott kőbányai raktárainkból több menekült család lakásának berendezésében tudtunk segíteni.
  • Felszólaltunk a segélyezési törvény változása és a pénzbeli juttatások megvágása körül, ekkor még alacsony láthatóságot produkálva.

2016 - Az intézményesülés éve

A 2016-os év valódi fordulatot hozott az induló egyesület életében. Ekkor vált biztossá, hogy a munkánk nem csak kísérlet, hanem egy erős és professzionális szervezetet van születőben. A Kunyhóból Lakásba! programot és a Lakásügynökség programunkat nyílt lakáspályázatokkal folytattuk, illetve megpróbáltuk másik kerületek felé is kinyitni. Ebben az évben második stratégiai célként felvettük az Elsőként Lakhatást szemlélet mellé a Lakásügynökség koncepció megismertetését, és a hazai elterjesztésében való szerepvállalást. A Lakásügynökség az első évben szintén csak hajléktalanságból kilépő bérlőt fogadott. Első bérlőink közül egy pár drogfogyasztás miatt kiesett a programból, viszont a többi lakásügynökségi beköltözőnk nagy része ma is bérlőnk: van, aki elhunytával került ki a programból, de olyanok is akadnak, akik már jobb lehetőségek reményében tudtak tovább költözni. Fontos azonban, és ezt célcsoporttól függetlenül ma is tartjuk, hogy senkinek sem határidős lakhatás biztosítunk, a bérlők minden lakhatási programunkban addig tudnak részt venni, ameddig fizetik a lakbért és együttműködnek velünk.

Lakásügynökség elindítása – Először TESZ Magyarországért, majd Lakhatást Most! alapítvány néven, egy támogatónk az általa alapított alapítvánnyal megvásárolt 3 lakást, hogy az ULE a frissen induló Lakásügynökség keretében szociális bérlakásként üzemeltesse ezeket, és támogatónk emellett az Egyesület működési költségeit is támogatta. Ez egy szinte mesébe illő történet volt: megerősített bennünket abban, hogy jó úton járunk. 

 

Ebben az évben a szervezeti fejlődésre is koncentrálva megtartottuk az első, külső facilitátorral szervezett elvonulásunkat.

Első fizetett szocmunkás Az ULE alapítói közül Anna, Vera és Sipi maradtunk a fedélzeten. Vera és Anna GYED-en voltak kislányaikkal, így más állásban nem kellett dolgozniuk, és a gyerekek mellett a szervezet építésére tudtak koncentrálni. Emiatt először hármuk közül Sipi lett felvéve alkalmazottként, majd 2016-ban az első külsős teljes állású fizetett szociális munkást is fogadtunk.

2016PalotasAgnes(2)

HomeLab Az intézményesülés másik fontos katalizátora volt, hogy először lettünk partnerek egy Európai Uniós pályázatban, aminek köszönhetően az ügyfélszámunkat is emelni tudtuk, és az intézményesülésben is sokat haladtunk előre.


Lakhatást Most! cikksorozat – Elindítottuk a Mércén a lakhatással foglalkozó cikksorozatunkat, hogy felszínre kerüljenek a legégetőbb lakhatási problémák, és hogy megmutassuk, az olyan lakásgondok mint a lakásszegénység, az egekbe szökő albérletárak megoldható problémák a felelős lakáspolitika segítségével.

2017 - A szakmai fejlődés éve

A két lakhatási programunk különválasztása – Elhatároztuk, hogy a Lakásügynökség programban másfajta sérülékenységekre is kinyitjuk a figyelmünket, és a Kunyhóból Lakásba! program pedig tisztán Elsőként lakhatást szemlélet alapú program marad

 

Új láthatóság – Könyvhajlék aukció és Swimathon sportnagykövetes kampány: Olyan fenntarthatósági irányba indulunk el, hogy a kommunikációnk kampányokon belül dolgozik a szemléletformáláson és a forrásteremtésen.

2017 meghatározó pontja volt számunkra a Könyvhajlék aukció. Az Egyesület első évei sok küszködéssel, kockázatvállalással, és lemondással jártak, és amikor azt láttuk, hogy a Szépírók társasága és számtalan ismert ember mellénk áll, az nagy kapaszkodót jelentett.

Adj Munkát! csoport indulása februárban Mindenki számára nyitott heti csoporttalálkozókon egyesületünk szociális munkásai segítik a munkakeresőket abban, hogy el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon, és a csoporttagok is támogatják, információval látják el egymást.

https://index.hu/mindekozben/poszt/2017/09/19/utcarol_lakasba_koltoztek_mar_csak_legalis_munkat_szeretnenek/

Lakhatási Koalíció A parlamenti választásokra készülve a Lakhatási Koalíció feláll, és a lakhatással foglalkozó szervezetekkel közösen egy politikusi fórumot tartunk a Gödör Klubban.

https://www.youtube.com/watch?v=1oysKCOUiZY

Első intézményes donorjaink – Ettől az évtől kezdve vált az ERSTE Seeds/ERSTE Social Banking és az Otthon Centrum rendszeres támogatónkká.

Az első éveinkben az Egyesület működését szinte kizárólag közösségi finanszírozásból és kis magánadományokból biztosítottuk. A HomeLab volt az elsõ olyan pályázatunk, amely több évre biztosította a fennmaradásunkhoz szükséges forrásokat. Emellett a TESZ Magyarországért Alapítvány partnersége hozta el azt, hogy 2017-ben fellélegezhettünk, és amellett, hogy stabilan működtünk, olyan új, stratégiai partnerekre tehettünk szert, mint az ERSTE, a Polgár Alapítvány, vagy az Otthon Centrum.

A mobilház program kezdete: a soroksári telek megvásárlása – ebben az évben indítottuk útjára a mobilházas programunkat is, melyet 2016-ban a Lakásügynökség részeként dolgoztunk ki. 

Elterveztük, hogy befektetői forrásból vásárolunk ingatlant, és a ráfordítást a bejövő bérleti díjból fizetjük vissza. Azonban a befektetői ingatlanpiac nem így működik: a lakások akkor is értékállóak, ha a befektetõk nem adják ki őket. Így fordult a figyelmünk a mobilházak felé: ezek kisebb értéküknél fogva működtek ebben a modellben. Az első két mobilházunkat 3 befektetõ forrásából tudtuk letenni a soroksári telkünkön.

2018 - Mobilház-építkezés a négyzeten

Ebben az évben eléggé meghatározó volt a mobilházaink telepítése körüli sok nehézség. Szervezetileg is nagy fába vágtuk a fejszénket, de sok jogi és építési szabályozással kapcsolatos anomália is nehezítette a munkát, ami időközben minden önkéntes kapacitásunkat felemésztette. Közben pozitív élmény is volt persze a saját telkünkön építkezni, de azt láttuk, hogy a fővárosi kerületek szinte mindegyikének olyan ellentmondásos és egymástól is eltérő véleménye van a mobilházakról, hogy ezt a programot nehéz lenne széles körben terjeszteni egy elkötelezett partner nélkül. Az első lakásügynökségi lakások után a két mobilház lett a következő – immár saját – lakásügynökségi lakásunk. Az átadás a nehézségek miatt 2019-re csúszott.

https://www.youtube.com/watch?v=siGgzCHuLGo

A kriminalizáció éve: Részt vettünk a hajléktalanság kriminalizációjának elleni tiltakozásokban, de sajnos az új törvény októberben hatályba lépett. Innentől kezdve a szabálysértési törvény módosítása országos hatáskörrel kötelezően szankcionálja az életvitelszerű közterületen tartózkodást.

https://merce.hu/2018/10/14/mi-is-a-baj-a-hajlektalansag-kriminalizaciojaval/

Az első beköltözés ötödik évfordulója – Valikáék beköltözésének ötödik évfordulóját előbb velük a kertjükben, majd a Mika Tivadar mulatóban ünnepeljük meg, és ezzel áprilisra tűzzük ki az ULE születésnapját. Az ötödik születésnapra Vörös Anna fotókiállítását mutatjuk be a Kelet Kávézóban.


Új team-ek alakulnak: a műszaki team és a raktárunk születése – Ebben az évben megalakult a műszaki team, hogy a lakásfelújítások során gördülékenyebben menjen a munka. Egyesületünk raktára is 2018-ban nyitotta meg kapuit, melyet ezentúl önálló feladatként visznek azóta is önkéntes raktárosaink.

2019 - A lakásügynökség indulása

Ebben az évben a kriminalizáció, az Utak az Erdőben kötet ezzel összefüggésben való megjelenése, és a Lakásügynökség voltak a meghatározó pontjai az ULE életének. Elkezdtek beköltözni a lakásügynökség olyan bérlői, akik külső partnerek, támogatók lakásait bérelhették egyesületünkön keresztül. Lakásügynökségünk mellet a mobilházaink is ebben az évben fogadhatták első lakóikat.

Pesterzsébeti együttműködés indítása – Az ez évet megelőzően több önkormányzattal vettük fel a kapcsolatot, és az egyesület indulásakor megalapozott kőbányai együttműködés után sikeresen partnerségre léptünk a Pesterzsébeti Önkormányzattal. Így Kunyhóból Lakásba! programunkhoz egy újabb kerület csatlakozott, ezzel is bővítve lakásaink és bérlőink számát.

https://www.youtube.com/watch?v=wek_bl5Wo60

Utak az erdőben – Alapítónk és társelnökünk, Kovács Vera budapesti hajléktalan emberek történeteiből összefűzött  Utak az erdőben című könyve szeptemberben jelent meg. A könyv célja elsősorban a figyelemfelhívás: a hajléktalanságba sokan beleszületnek, a szegénység és az otthontalanság gyakran nemzedékeken át öröklődik, újratermelődik.

https://24.hu/belfold/2019/12/26/utak-az-erdoben-hajlektalansag/?fbclid=IwAR3DRxmyHJKU3Pa6FOA1Bfe-u3gJmqQ8BJZXihUQ808gfazM9jGdFuAUb3c

2019

SozialMarie díj – A SozialMarie egy társadalmi innovációs díj, amely minden évben 15 kiemelkedő projektet tüntet ki. A Kunyhóból Lakásba! valamit a Lakásügynökség programunkat is díjazták, ezzel is elismerve munkánkat. 

https://www.sozialmarie.org/hu/projects/7603

Kommunikációs gyakornokok fogadása – 2019-től kezdve gyakornokok is segítik munkánkat, elsőként a kommunikáció területén fogadtunk. 

2020 - A koronavírus járvány kezdete

2019 végére ijesztővé váltak a hírek. Amikor év elején bejelentették a lezárásokat, tudtuk, hogy egy ügyfelünk sem veszítheti el az otthonát fizetőképtelenség miatt, és bíztunk benne, hogy velük együtt a szervezetet is meg tudjuk menteni. Sikerült bérlők és kollégák elvesztése nélkül átvészelni ezt az időszakot, azonban az erre az évre tervezett szakmai fejlesztéseink csúsztak. Mobilház programunkat a soroksári polgármester saját hatáskörben elkaszálta, így a két mobilházunk azóta is egyik raktárunkban várja a jobb sorsát. Ennek az ügynek talán idén kerülhet pont a végére. 

2020 elején a lezárások az ügyfeleinket nagyon súlyosan érintették, egyértelmű volt, hogy sokan, akik takarítanak vagy konyhákon dolgoznak, egyik pillanatról a másikra elvesztik a megélhetésüket, így sok bérlőnknek volt szüksége emiatt extra támogatásra. A koronavírus járvány alatt azonban nagy összefogásnak köszönhetően minden nyugdíjas, és állását elvesztő bérlőnknek tudtunk élelmiszerrel tartósan is segíteni.

Tapasztalatainkat összegezve önkormányzatoknak küldünk javaslatokat, hogyan könnyíthetik meg a szegénységben élők helyzetét a járvány alatt, belefoglalva a szállókról kiszoruló emberek helyzetét is.

Képzeld el kampány – A kampány során Budapest utcáin megjelentek emberek arcai és történetei, melyek lakhatási helyzeteikről szóltak. Célunk volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy Magyarországon jelenleg három millió ember él lakhatási szegénységben. 

https://utcarollakasba.hu/kepzeldel/

 

World Habitat díj – A SozialMarie díj után a brit World Habitat lakhatással foglalkozó szervezet is az ULE munkáját díjazza. 

https://world-habitat.org/news/press-releases/adapting-housing-first-for-homeless-and-low-income-people-in-budapest-world-habitat-awards-bronze-winner-2020/

A Lakásügynökség bővülése – Az I. kerületi együttműködésünk, valamint a Budavári Lakásügynökség indulása körüli facilitátori feladatokat és szakmai közreműködést folytattunk ebben az évben. Egyik leglelkesebb aktivistánk, aki a régóta van velünk  is ebben az évben költözhetett Lakásügynökség programunk által lakásba. 

https://merce.hu/2021/06/19/dragam-en-a-mai-napig-atmaszok-veled-ha-oda-mersz-jonni-interju-lakatosne-jutka-aktivistaval-aki-30-ev-utan-koltozhetett-lakasba/

Bővül a raktár  – Az Egyesület bérbe veszi a második raktárát, ahol bútoradományok mellett építőanyagok tárolására is lehetőségünk van, így a lakásfelújításokhoz szükséges eszközeink is otthonra találtak.

2021 - A lakásügynökség megerősödése

 

2021 januárjában a Fővárosi Önkormányzattal és a Városkutatás Kft.-vel közös pályázatot nyertünk az European Social Catalyst Fund (ESCF) pályázatán. A pályázat a lakásügynökségi modell megvalósíthatóságának a vizsgálatát, bevezetésének az előkészítését szolgálta. A három szervezet munkatársai és projektmegbízottjai fél éven át dolgoztak a European Social Catalyst Fund (ESCF) támogatásával, hogy kidolgozzák a Fővárosi Lakásügynökség indításának cselekvési tervét. A javaslatokat a Fővárosi Közgyűlés még nem tárgyalta. A dokumentumokban a Lakásügynökség koncepciószintű leírásán túl a bevezetéséhez szükséges konkrét lépések meghatározásával foglalkoztunk. A féléves munka során egy hazai és nemzetközi Lakásügynökségekkel foglalkozó szereplőket tömörítő konzorciumban nemzetközi tapasztalatcserén vettünk részt, valamint a jelenlegi fővárosi lakhatási helyzet és önkormányzati lakásgazdálkodás elemzésével alapoztuk meg a cselekvési terv elkészítését, amely a Lakásügynökség pénzügyi modelljét, szolgáltatási elemeit, valamint a bevezetéshez szükséges lépéseket mutatja be. A Fővárosi Lakásügynökség cselekvési tervének bemutatója 2021 szeptemberében történt Budapest Főváros Polgármesteri Hivatalában. A II. kerületi önkormányzattal már ebben az évben megkezdtük az együttműködést, mely során a kerület elsajátította a Lakásügynökség koncepcióját, elköteleződve a felelősségteljes lakáspolitika mellett.

Lakásügynökség kézikönyv – Sikeresen pályáztunk a Fővárossal egy Lakásügynökség kézikönyv készítésére, és a World Habitat támogatásával ebből egy, minden önkormányzat számára hasznos általános kézikönyvet is készítettünk.

https://444.hu/2021/03/16/szocialis-lakasugynokseg-segithetne-biztonsagosabba-igazsagosabba-megfizethetobbe-tenni-a-berlest-budapesten

Szociális munka gyakornokok fogadása – 2021 őszétől terepgyakorlati helyként is működünk az ELTE TÁTK Szociális Munka Tanszékével együttműködve, mivel fontos számunkra a szakmai képzés erősítése. Azóta több szociális munkás gyakornokot is fogadtunk, akik közül ketten a gyakornokság után is velünk maradtak, és most is az ULE munkáját segítik.

 

Együttműködés a SZÁD-dal – Elindítottuk a partnerségünket a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetével, hogy szociális munkás kollégák is pályázhassanak a lakásügynökségbe bérlőként, és még ebben az évben meg is történtek az első beköltözések. 

https://444.hu/2022/06/24/mikozben-masokon-segitenek-alig-tudjak-fizetni-a-sajat-lakasukat 

SZÁD sajtóanyag_2022_04.docx

Room to Roma partnerség – Az ULE bérlőinek jelentős része roma. Elkezdtünk tudatosabban foglalkozni azzal, hogy a saját munkánkon kívül is megmutassuk a roma embereket érő lakhatási diszkriminációt. https://utcarollakasba.hu/kulcskerdes/ 

2022 - Háború a szomszédban

A szomszédban kitörő háború nagyban meghatározta a 2022-es évünket, az Ukrajnából menekülők számára indítottuk el Szolidaritási lakhatás programunkat, melyben először lakásügynökség programunkhoz hasonló koncepcióban dolgoztunk, majd az UNHCR-rel és az EPIM-mel megkeződő együttműködést követően albérlet támogatási programot indítottunk el. Ukrajnából érkező családjainkat azóta szociális munkával segítjük, hogy könnyebben integrálódhassanak hazánk társadalmába.

https://telex.hu/belfold/2022/12/26/ukran-orosz-valsag-haboru-karpatalja-menekult-utcarol-lakasba-egyesulet 

 

A háború mellett a tavalyi év során sikereinket is ünnepelhettük: 2012-ben kezdtük el tevékenységünket – bár még nem a ma hivatalos intézményi formában – a kőbányai együttműködés során. Emellett a tavalyi év során lépte át a 100-at bérlőink száma.

Lakhatási Minimum – A 2022-es parlamenti választásokat megelőzően a 2022-ben felálló kormány számára a  kidolgoztunk egy javaslatcsomagot lakhatással foglalkozó szervezetekkel közösen, amely a Lakhatási Minimum nevet viseli. https://lakhatasiminimum.hu/ 

 

Tiltakozás a szociális törvény módosítás ellen – Az új szociális törvényt novemberben fogadták el, a módosítás célja az, hogy az állam minden korábbinál kevesebb felelősséget vállaljon rászoruló állampolgáraiért, és kivonja magát a szociális szolgáltatások biztosításának kötelezettsége alól.

https://utcarollakasba.hu/sajtokozlemeny/, https://444.hu/2022/11/18/33-szervezet-szerint-alkotmanyellenes-a-szocialis-torveny-modositasa 

Közösségi szociális munka: női klub és Sorstárs Segítő csoport – Női ügyfeleink számára női klubot indítottunk a közösség megerősítésére és sorstárs mentorálás indul. Régóta terveztünk közösségi eseményeket, ennek előkészítéséül korábban közös bográcsozásokat és karácsonyi vacsorákat rendeztünk. Ebben az évben szépségnapok, főzés, színház és csoportos beszélgetések valósultak meg, illetve mentorcsoport találkozók, valamint egyéni mentorálások kezdődtek el.

Élelmiszerbank együttműködés – 2022 szeptemberében írtunk alá egy megállapodást az Élelmiszerbankkal, amelynek folyományaként 2022. decemberére az ingatlankeresési közreműködésünkkel 4 budapesti lakást vásároltak, melyeket kezelésbe vehetjük a lakásügynökségi programunkba. 

 

Erasmus partnerség – 2022 óta részt veszünk egy Erasmusos programban is, melynek amelynek fő témája a hajléktalanságot megtapasztalt idős emberek helyzete. Ezen együttműködés keretében a BMSZKI (Budapesti Módszertani Szociális Központ) olasz (Caritas Trieste), ír (Focus Ireland) és angol (Groundswell) lakhatási szervezetekkel osztjuk meg tapasztalatainkat. Tavaly ősszel a BMSZKI Szabolcs utcai intézményében láttuk vendégül a partnerszervezeteket.

2023 - Megyünk tovább

Újabb Lakásügynökség együttműködés – A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével együttműködést indítunk: a lakásügynökséget kinyitjuk a bölcsődei dolgozók felé. 

Sorstárs Segítő csoport – 4 mentorral kezdi meg működését, az újonnan fogadott bérlőinket egyesületünkhöz közel álló, régi bérlőink segítik a mindennapi teendőkben, és kapcsolati háló kialakításában.

Előrelépés az Élelmiszerbankkal – 2023. februárjában megkötöttük az első Élelmiszerbankos ingatlankezelési megállapodást az általuk vásárolt lakásra, amelyet 2023 márciusában szociális lakásügynökségi lakásként megpályáztatunk.

Jelenleg Egyesületünknek állandó 25 munkatársa, 2 állandó önkéntese és 5 gyakornoka van.

Az idővonalban felhasznált képek Palotás Ágnes, Csoszó Gabriella, Tóth Krisztina, Vörös Anna, Tóth Ridovics Máté, Neményi Márton, Marjai János, Bankó Gábor, Bakonyi Zsuzsa, és Szatai Marci munkája.