Amellett, hogy egyre több családot, háztartást segítünk lakhatáshoz, az Utcáról Lakásba! Egyesület tevékenysége nem csak karitatív. Az alapprogramjainkban az ügyfeleink száma évente egyre nagyobb mértékben növekszik, továbbá 2022-től kezdve sok ukrán család lakhatását is biztosítottuk előbb Szolidáris Lakhatás programban a Habitat for Humanityvel partnerségben, később pedig Albérlet-támogatásként, továbbá a Lakásügynökségünkben szolgálati lakásként szociális munkások is egyre nagyobb számban bérelhetnek megfizethető lakásokat.

Abban hiszünk, hogy a lakhatási válsággal rendszerszinten kell foglalkozni, egyéni támogatásokkal a kérdés nem orvosolható. Ezért nem projekt, hanem program alapon működünk. Olyan lakhatási programokat végzünk, melyek hosszú távúak, fenntarthatóak, mások által is ismételhetők. Erre a munkára folyamatosan felhívjuk a közvélemény és a döntéshozók figyelmét is.

 Az egyesület 10 éves fennállását 2023 tavaszán ünnepeltük, és ezen alkalomból összefoglaltuk, hogy miket sikerült elérnünk.

Ez erről készült bemutatót az ULE 10 logóra kattintva nézhetitek meg!

Egy rövid kisfilm ügyfelünk, Hajnalka beköltözéséről és az egyesületi munkánkról:

Sajtómegjelenések

Szakmai anyagok

Ez a kötet hajléktalan emberekkel készült interjúk alapján írt szociográfia. Célja elsősorban a figyelemfelhívás: a hajléktalanságba sokan beleszületnek, a szegénység és az otthontalanság gyakran nemzedékeken át öröklődik, újratermelődik.


A kötetben olyan életutakat, elbeszéléseket adunk közre, amelyek megmutatják, hogy kik a hajléktalanság veszélyeztetettjei, hogy milyen sorsok vezethetnek el a fővárost környező erdőkbe, ahol a leghidegebb téli éjszakákon is több ezren alszanak. A könyv másik célja, hogy a “hajléktalan” szó legyen az, ami: jelző, nem pedig főnév. Mert a hajléktalan emberek is emberek.

2021 februárjában elkészült az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) lakhatási célú célkitűzéseit kifejtő Budapesti Lakáskoncepció I. üteme. A koncepció alapvetően a lakhatási lehetőségek bővítését célzó lakásügynökségi modellre és a korlátozott tulajdonú lakhatási megoldásokra fókuszál. A munka II. üteme már az intézkedések előkészítésére koncentrál.

A Városkutatás Kft., az Utcáról Lakásba Egyesület!, valamint a Fővárosi Önkormányzat munkatársai és projektmegbízottjai fél éven át dolgoztak a European Social Catalyst Fund (ESCF) támogatásával, hogy kidolgozzák a Fővárosi Lakásügynökség indításának cselekvési tervét. A javaslatokat a Fővárosi Közgyűlés még nem tárgyalta.

A lakhatási válság elleni küzdelemben innovatív megoldásokra van szükség, hogy mindenki számára elérhető legyen a biztos, emberhez méltó lakhatás. Ilyen megoldás a szociális lakásügynökség modellje is, amelyet önkormányzatok is létrehozhatnak. Ez a modell lehetővé teszi, hogy az önkormányzat a magántulajdonosok kihasználatlan lakásait összekapcsolja a stabil jövedelmű, de piaci árakat tartósan megfizetni nem képes potenciális bérlőkkel. Ezen az oldalon az Utcáról Lakásba! Egyesület és a Budapest Intézet közösen elkészített kézikönyvét találják, amelyet önkormányzatok számára hoztunk létre. A kézikönyv bemutatja a lakásügynökségi modellt és praktikus útbaigazításokkal szolgál egy lakásügynökség létrehozásához. Megismerhetik a szükséges előkészületeket, a lehetséges kockázatokat, a különböző megoldási javaslatokat.

Az Elsőként Lakhatást szemlélet azon az egyszerű felvetésen alapul, hogy mindenkinek joga van lakni valahol, és a biztos lakhatás nem a szociális munka végső célja, hanem annak az egyetlen lehetséges kiindulási alapja. A 10. kerületben 2013 óta viszünk Elsőként Lakhatást szemléletű programot az Önkormányzattal partnerségben, ennek tapasztalatai alapján készítettük el koncepciónkat más önkormányzatok számára is.

A koncepciónk itt olvasható.

Magyarországon alig vannak közkézen bérlakások, ezért ki kellett dolgozzuk a magánlakások kezelésének mintaprojektjét is. Lakásügynökségünkben a saját, és magántulajdonú lakások kezelése mellett mobilházakat és apró otthonokat építünk külső forrásból, amelyet a beköltözők lakbéréből fizetünk vissza befektetőinknek. Emellett kidolgoztunk egy lakásügynökség javaslatot önkormányzatok számára is.

A javaslataink itt olvashatóak.

Az első gyakorlatban is működő partnerségünk az első kerület Önkormányzatával közösen kidolgozott koncepció alapján indult be, sokadik kör sikeres pályáztatáson vannak túl.

Az aktuális felhívások megtekinthetők az Önkormányzat oldalán. A koncepció itt olvasható.

Elkészült a Budapest II. kerülete lakásügynökségének felállításához vezető tanulmány, amely segíti a kerületet, hogy nagyobb mozgástere legyen a meglehetősen szűkös lakásgazdálkodásában.

Prezentáció a kerületi lakáspolitikai mozgástér bővítéséhez

A koncepció itt olvasható.


2020-ban készítettük ezt az oldalt, hogy szemléletesen mutassuk be rajta a lakhatási szegénység problémakörét és azzal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, tanulmányokat, információforrásokat.

A kézikönyv célja, hogy arra bátorítsa és abban segítse a sajtó munkatársait, hogy munkájuk során a lakhatási problémákat árnyaltan, a lakásszegénységben élő emberek méltóságát tiszteletben tartva mutassák be. Ezért is szeretnénk tudatosítani néhány megfontolandó szempontot és bemutatni a problémakört, elsősorban a hajléktalanságra, másodsorban a lakhatási szegénységre fókuszálva.

Kiadványunk célja, hogy az önkormányzati választások előtt kis kitekintést adjon arról, mi lehet, vagy inkább mi lehetne az önkormányzatok mozgástere a fogyatékos személyek lakhatásának támogatásában. A lakhatás, és a fogyatékos emberek társadalmi részvételi lehetőségeinek megteremtése ugyanakkor emberi jogokat érintő területek, és ekként állami szinten, törvényi garanciákkal kellene biztosítani érvényesülésüket.

Partnerségek

Kiserdő Színdarab:

A debreceni Vojtina Bábszínház egy különleges, drámapedagógiai darabja elsősorban középiskolások számára. Elsődleges célja, hogy bemutassa a hajléktalanság ellen küzdő, nehéz sorsú nő életét, küzdelmeit és a szociális munka kihívásait. Az előadást interaktív részek tagolják, mely során a diákok csoportokban kapnak olyan feladatokat, amelyek segítségével jobban át tudják érezni a történetben felmerülő olyan problémákat, mint az otthon fontossága, a személyes problémák viszonylagossága, vagy a magunkkal cipelt előítéletek és traumák visszahúzó, determináló ereje.

A színdarab nem az egyesületünkről szól, viszont az elkészítéséhez fontos szakmai segítséget nyújtott Kovács Vera társelnök (Utak az erdőben című könyv szerzője) és Tóth Melinda szociális munkásunk.

A színdarab oldala a Vojtina Bábszínház honlapján
A színdarabról megjelent kritika

Erasmus projekt:

Az Erasmus projekt egy nemzetközi együttműködés, amelynek fő témája a hajléktalanságot megtapasztalt idős emberek helyzete. Egész Európára jellemző a népesség öregedése, és ezzel összefüggésben az egészségügyi és a szociális szférában is egyre több idős ember szorul segítségre.

A hajléktalanellátás intézményei és szervezetei munkájuk során számos kihívással néznek szembe, hiszen az idős emberek nagyon érzékeny csoportot alkotnak az ügyfeleink között és speciális szükségleteik vannak a korukból adódóan. Az együttműködés során a résztvevő szervezetek megosztják tapasztalataikat és workshopokat tartanak, hogy egymástól tanulva fejlődjünk és nézzünk szembe a kihívásokkal. 

Magyarországról a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI), és az Utcáról Lakásba Egyesület vesz részt, további külföldi partnerszervezetek és honlapjai:
Olaszországból a Caritas Trieste
Írországból a Focus Ireland 
Angliából a Groundswell

Építőtáborok:

Az építőtábor célja az egyetemi oktatás kiegészítése, színesítése és a tervezési, építési és építészeti folyamat komplexitásának bemutatása volt egy szociálisan érzékeny diszciplina bevonásával. A BME Urbanisztika Tanszék első éves diákjainak tervei közül kettőt egy építőtábor keretében valósítottunk meg az ULE soroksári telkén. A nyári tábor alatt nem csak az asztalos munka és az építkezés élményét tudták elsajátítani a résztvevők, hanem az Utcáról Lakásba Egyesület tevékenységével, a magyarországi hajléktalanság és hajléktalanellátás részleteivel, illetve a lakók viharos és megindító életútjával is megismerkedhettek.

http://www.epiteszforum.hu/full-social–epitotabor-a-bme-urbanisztika-tanszek-es-az-utcarol-lakasba-egyesulet-kozos-szervezeseben

A kulcskérdés nem pénzkérdés

roma emberek albérletkeresési nehézségei

 

Részt vettünk egy programban, amely kapcsán a roma emberek az albérlet piacon tapasztalt hátrányos megkülönböztetéseivel foglalkoztunk, az ezzel kapcsolatban készült anyagokat pedig az alábbi oldalon gyűjtöttük össze.
A projekt a Visegrádi Négyek támogatásával valósult meg: https://romodrom.cz/en/our-activities/housing/room2roma/