Albérlet-támogatás Ukrajnából menekülőknek

Az albérlettámogatási programban várjuk azoknak a lakástulajdonosoknak a jelentkezését, akik lakásukat – akár piaci árú bérleti díjért – kiadnák menekültek számára. A felajánlásra ezen az űrlapon keresztül van lehetőség. A felajánlást követően pár napon belül felkeressük a felajánlót, majd összekötjük albérletet kereső menekült ügyfeleinkkel, szükség esetén pár találkozón vállaljuk a tolmácsolást is. A bérleti szerződés megkötését követően a bérleti díj egy részét a beköltözők, egy részét pedig az Utcáról Lakásba Egyesület fogja fizetni. Ha szeretnél többet megtudni az albérlettámogatási programról, akkor keress minket a menekult@utcarollakasba.hu címen!

Újabb jelentkezéseket az albérlet-támogatásra már nem tudunk fogadni, mivel az erre szolgáló forrás kimerült!

We can no longer accept new applications for the apartment rental support, as the resources for this have been exhausted!

Ми більше не можемо приймати нові заявки на підтримку оренди квартири, оскільки ресурси для цього вичерпано!

Albérlet-támogatási program Ukrajnából menekülőknek

For English, please scroll down

Для української мови прокрутіть вниз

Magyarul:

Magyarországon nincs egységes rendszer a háború elől menekülők támogatására. Különösen a lakhatás támogatása terén súlyosak a hiányosságok, évek óta nehezen megfizethető lakbérek mellett. Az ukrajnai háború kezdete óta jóval nagyobb számban érkeztek menekültek Magyarországra, mint korábban, akiknek a lakhatását, beilleszkedését, boldogulását elsősorban civil és egyházi szervezetek segítik. 

Albérlet-támogatási programunk keretében a menekült családok lakbérének egy részét a biztosítjuk a lakástulajdonossal külön kötött megegyezés és szerződés alapján. Legnagyobb részben az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és az EU menekülteket segítő programja (EPIM) biztosítja a pénzügyi támogatást az ULE albérlet-támogatási programjához, bár a World Habitat, az Erste Stiftung és a Habitat for Humanity Magyarország is támogatja a tevékenységünket. Ez teszi lehetővé azt is, hogy az Egyesület szociális munkával is tudja segíteni a családok magyarországi boldogulását és beilleszkedését. 

A program első évében 136 család – több mint 300 családtaggal – lakhatását támogattuk. Miután az ügyfelek egy része elköltözött (családtaghoz, külföldre stb.), a támogatottak száma 2023 májusában több mint 100 család, 333 fő volt. Ezeknek körülbelül fele Kárpátaljáról érkezett, magyar ajkú. A támogatottak egy része a háború után sem feltétlen tervez – vagy tud – hazatérni, hiszen nem is áll a ház, ahova hazatérhetne. Ezeknek a családoknak elenyésző esélye van arra, hogy hazatérve új házat vagy lakást vásárolhassanak, vagy megfelelő anyagi helyzetben legyenek az új építéshez. 

Az Utcáról Lakásba! Egyesület 2022 február végén, gyakorlatilag napokkal a háború kitörését követően megkezdte Szolidáris Lakásbérlés programját Ukrajnából érkező menekülők javára a Habitat for Humanity Magyarország együttműködésével és támogatásával (bár a programot jelenlegi formáját már önállóan visszük). Eleinte olyan magántulajdonosokat kerestünk, akik hajlandók üres lakásukat rövidebb-hosszabb időre kedvezményesen vagy ingyenesen bérbe tudják adni Ukrajnából, a háború elől menekülő családok számára. Közel negyven családot sikerült ilyen módon lakhatáshoz segítenünk.

Ebből a tevékenységből nőtt ki a jelenlegi albérlet-támogatási programunk. Ahogy a háború elhúzódott, majd állandósulni látszott, úgy megritkultak a lakásfelajánlások, a kezdeti szerződések pedig fokozatosan kifutottak. Bár továbbra is vannak ügyfeleink, akik nyomott áron vagy ingyenesen kapnak lakásbérleti lehetőséget, a legtöbb esetben a lakást a tulajdonos piaci vagy piacközeli áron adja ki, mi pedig pénzügyi támogatást nyújtunk a lakásbérlőknek a támogatóink segítségével. Ehhez kétoldalú szerződést kötünk a tulajdonossal és a bérlővel is. Emellett szociális munkával, mentorálással és csoporttevékenységekkel támogatjuk a hosszú távon Budapesten és környékén letelepedők beilleszkedését és boldogulását. Szükség esetén segítséget nyújtunk a beköltözésnél pl. a költöztetés megszervezésével, támogatásával és tárgyi adományokkal a lakás berendezésében – ez lehet háztartási gép, de akár ágyneműk, takarítószerek is. 

Továbbra is közvetítünk a lakástulajdonosok és a bérlők közt. Aktívan részt veszünk a szerződéskötésben, és három nyelven (magyarul, ukránul és angolul) tudunk szerződésmintát ajánlani a felek számára. Szociális munkával támogatjuk a menekült családok, családtagok iskolai és munkaerőpiaci beilleszkedését, közösségi programokkal segítjük társas, társadalmi életük kibontakoztatását. 

Bár a program kifejezetten az Ukrajnából menekülők számára indult, 2023-ban “kinyitottuk”, és más háborús területről menekülők számára is elérhetővé tettük a támogatás lehetőségét. Az alaptevékenységünkben már a múltban is segítettünk menekülteknek: egy ideig egy afgán család is volt  bérlőink közt.

In English:

Hungary has no consistent system for the support and integration of people fleeing from war. Housing is one of the most important challenges refugees face:  affordable housing is scarce and not accessible for foreign nationals, and rent prices have become unaffordable over the past decade. Since Russia invaded Ukraine in 2022, the number of refugees arriving to Hungary skyrocketed. Their support is mostly undertaken by NGOs and church organisations. 

In our rent support programme, From Streets to Homes Association has been providing financial help to help refugee families secure affordable rental homes. The greatest share of financial support for this is provided by the UN High Commissioner of Refugees (UNHCR) and the European Programme for Integration and Migration (EPIM); although we also receive help from World Habitat, Erste Stiftung, and Habitat for Humanity Hungary. Aside from rent support, their help also allows us to provide social work for promoting the smooth social, school, and job market integration of refugee families.

In the first year of our activities, we gave housing support to 136 families, with over 300 family members. After some of our clients moved out (to family members, abroad etc.), in May 2023 we were supporting more than 100 families, with 333 family members. About half of the supported families are Hungarian speaking Roma from the Transcarpathia region of Ukraine. Some of the people we support do not intend – or simply cannot – return, even after the war, as their former home was destroyed. They have a very slim chance to ever afford buying or building a new home in Ukraine’s war torn economy. 

Our Association began its Solidarity Rental programme practically within days after Russia invaded Ukraine, with the cooperation and support of Habitat for Humanity Hungary (although we run the current form of the programme independently). Initially we sought private owners of second homes who offered to provide their rental dwelling for free, or at a significantly reduced rent level. We managed to house almost 40 families in this early phase of the programme.

This activity was eventually replaced by our rent support programme. As the war dragged on, and it became clear that its end was nowhere in sight, fewer people offered their dwellings, and initial contracts began to expire. We still have a number of clients who are accommodated rent free or at a very low price, most of the refugee families we work with pay market or near-market level rent, made affordable by our financial support. We conclude a bilateral contract with both the owner and the tenants. Additionally we provide social work and group activities to help the integration refugees who stay in Budapest for a prolonged period. If necessary, we provide financial and/or in kind support when the family is moving into its new rental home – the latter can mean household appliances and household items like bedsheets or cleaning products. 

We continue to mediate between the owners and tenants. We actively participate in the conclusion of contracts, and can provide sample contracts in Hungarian, Ukrainian, and English. Our social workers help the families in their school, labour market, and broader social integration; and our community building programmes help them establish mutually supporting networks.

Although this programme was introduced specifically for refugees from Ukraine, we opened it up in 2023 towards refugees fleeing any war zone. Our standard operation has served refugees in the past as well, as one of our clients was a family with children from Afghanistan.

українською мовою:

В Угорщині немає єдиної системи підтримки біженців з України. Зокрема, існують серйозні прогалини у забезпеченні житлом, оскільки оренда житла впродовж багатьох років була важкодоступною і до цього. З початку війни в Україні до Угорщини прибула значно більша кількість біженців, ніж раніше, і їхнє житло, інтеграція та добробут підтримуються переважно громадськими та церковними організаціями.

У рамках нашої програми субсидування оренди житла ми покриваємо частину орендної плати для сімей біженців на підставі окремої угоди та контракту з власником житла. УВКБ ООН та Програма ЄС у справах біженців (EPIM) надають більшу частину фінансової підтримки для програми субсидування оренди житла, хоча Всесвітня організація ООН з питань житла (World Habitat), Erste Stiftung та Habitat for Humanity Угорщина також підтримують нашу діяльність. Це також дозволяє Асоціації допомагати сім’ям досягати добробуту та інтегруватися в Угорщині завдяки допомозі соціальних працівників.

За перший рік роботи програми ми допомагали фінансувати оренду житла для 136 родин – це понад 300 осіб. Після того, як частина клієнтів переїхала (до родичів, за кордон тощо), кількість клієнтів у травні 2023 року становила понад 100 сімей, 333 особи. Близько половина з них – із Закарпаття, угорськомовні сім’ї. Деякі з клієнтів не планують – або не можуть – повернутися додому після війни, оскільки не мають житла, куди можна було б повернутися. Ці сім’ї мають мало шансів повернутися додому, щоб купити новий будинок або квартиру, або бути у фінансовому становищі, щоб побудувати новий.

Асоціація Від вулиці до помешкання! розпочала програму солідарності оренди житла для біженців з України наприкінці лютого 2022 року, практично через кілька днів після початку війни, у співпраці та за підтримки Habitat for Humanity Угорщина (хоча зараз програма працює самостійно). Спочатку ми шукали приватних орендодавців, які були б готові здавати свої порожні квартири на коротший або довший термін зі знижкою або безкоштовно сім’ям, які тікають від війни в Україні. У такий спосіб ми допомогли майже сорокам сім’ям знайти житло.

З цієї діяльності виросла наша нинішня схема субсидування оренди житла. У міру того, як війна затягувалася, а потім, здавалося, стала постійною, пропозиції щодо житла зменшувалися, а початкові контракти поступово закінчувалися. Хоча у нас все ще є клієнти, які отримують житло за зниженими цінами або безкоштовно, у більшості випадків орендодавець здає квартиру за ринковими або близькими до ринкових цінами, а ми надаємо фінансову допомогу орендарям через наших спонсорів. Ми робимо це, підписуючи двосторонній договір як з власником, так і з орендарем. Ми також забезпечуємо соціальну роботу, менторство та групові заходи, щоб допомогти довгостроковим мешканцям оселитися та розбудовуватися в Будапешті та його околицях. За потреби ми можемо допомогти з переїздом, наприклад, організувавши та забезпечивши переїзд, а також подарувати обладнання для квартири – від побутової техніки до постільної білизни та засобів для прибирання.

Ми продовжуємо виступати посередником між власниками житла та орендарями. Ми беремо активну участь у процесі укладання договорів і можемо надати сторонам зразки договорів трьома мовами (угорською, українською та англійською). Ми підтримуємо інтеграцію сімей біженців та членів їхніх родин до школи та ринку праці шляхом соціальної роботи, а також допомагаємо їм розвивати своє соціальне життя за допомогою громадських програм.

Хоча програма розпочалася спеціально для біженців з України, у 2023 році ми “відкрили її” і зробили доступною для біженців з інших зон бойових дій. Ми допомагали біженцям у нашій основній діяльності і раніше: деякий час серед наших орендарів була афганська сім’я.