Albérlet-támogatás Ukrajnából menekülőknek

Az albérlettámogatási programban várjuk azoknak a lakástulajdonosoknak a jelentkezését, akik lakásukat – akár piaci árú bérleti díjért – kiadnák menekültek számára. A felajánlásra ezen az űrlapon keresztül van lehetőség. A felajánlást követően pár napon belül felkeressük a felajánlót, majd összekötjük albérletet kereső menekült ügyfeleinkkel, szükség esetén pár találkozón vállaljuk a tolmácsolást is. A bérleti szerződés megkötését követően a bérleti díj egy részét a beköltözők, egy részét pedig az Utcáról Lakásba Egyesület fogja fizetni. Ha szeretnél többet megtudni az albérlettámogatási programról, akkor keress minket a menekult@utcarollakasba.hu címen!

Újabb jelentkezéseket az albérlet-támogatásra már nem tudunk fogadni, mivel az erre szolgáló forrás kimerült!

We can no longer accept new applications for the apartment rental support, as the resources for this have been exhausted!

Ми більше не можемо приймати нові заявки на підтримку оренди квартири, оскільки ресурси для цього вичерпано!

Albérlet-támogatási program Ukrajnából menekülőknek

For English, please scroll down

Для української мови прокрутіть вниз

Magyarul:

Magyarországon nincs egységes rendszer a háború elől menekülők támogatására. Különösen a lakhatás támogatása terén súlyosak a hiányosságok, évek óta nehezen megfizethető lakbérek mellett. Az ukrajnai háború kezdete óta jóval nagyobb számban érkeztek menekültek Magyarországra, mint korábban, akiknek a lakhatását, beilleszkedését, boldogulását elsősorban civil és egyházi szervezetek segítik.

Albérlet-támogatási programunk keretében a menekült családok lakbérének egy részét a biztosítjuk a lakástulajdonossal külön kötött megegyezés és szerződés alapján. Legnagyobb részben az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és az EU menekülteket segítő programja (EPIM) biztosítja a pénzügyi támogatást az ULE albérlet-támogatási programjához, bár a World Habitat, az Erste Stiftung és a Habitat for Humanity Magyarország is támogatja a tevékenységünket. Ez teszi lehetővé azt is, hogy az Egyesület szociális munkával is tudja segíteni a családok magyarországi boldogulását és beilleszkedését.

A program első évében 136 család – több mint 300 családtaggal – lakhatását támogattuk. Miután az ügyfelek egy része elköltözött (családtaghoz, külföldre stb.), a támogatottak száma 2023 májusában több mint 100 család, 333 fő volt. Ezeknek körülbelül fele Kárpátaljáról érkezett, magyar ajkú. A támogatottak egy része a háború után sem feltétlen tervez – vagy tud – hazatérni, hiszen nem is áll a ház, ahova hazatérhetne. Ezeknek a családoknak elenyésző esélye van arra, hogy hazatérve új házat vagy lakást vásárolhassanak, vagy megfelelő anyagi helyzetben legyenek az új építéshez.

Az Utcáról Lakásba! Egyesület 2022 február végén, gyakorlatilag napokkal a háború kitörését követően megkezdte Szolidáris Lakásbérlés programját Ukrajnából érkező menekülők javára a Habitat for Humanity Magyarország együttműködésével és támogatásával (bár a programot jelenlegi formáját már önállóan visszük). Eleinte olyan magántulajdonosokat kerestünk, akik hajlandók üres lakásukat rövidebb-hosszabb időre kedvezményesen vagy ingyenesen bérbe tudják adni Ukrajnából, a háború elől menekülő családok számára. Közel negyven családot sikerült ilyen módon lakhatáshoz segítenünk.

Ebből a tevékenységből nőtt ki a jelenlegi albérlet-támogatási programunk. Ahogy a háború elhúzódott, majd állandósulni látszott, úgy megritkultak a lakásfelajánlások, a kezdeti szerződések pedig fokozatosan kifutottak. Bár továbbra is vannak ügyfeleink, akik nyomott áron vagy ingyenesen kapnak lakásbérleti lehetőséget, a legtöbb esetben a lakást a tulajdonos piaci vagy piacközeli áron adja ki, mi pedig pénzügyi támogatást nyújtunk a lakásbérlőknek a támogatóink segítségével. Ehhez kétoldalú szerződést kötünk a tulajdonossal és a bérlővel is. Emellett szociális munkával, mentorálással és csoporttevékenységekkel támogatjuk a hosszú távon Budapesten és környékén letelepedők beilleszkedését és boldogulását. Szükség esetén segítséget nyújtunk a beköltözésnél pl. a költöztetés megszervezésével, támogatásával és tárgyi adományokkal a lakás berendezésében – ez lehet háztartási gép, de akár ágyneműk, takarítószerek is.

Továbbra is közvetítünk a lakástulajdonosok és a bérlők közt. Aktívan részt veszünk a szerződéskötésben, és három nyelven (magyarul, ukránul és angolul) tudunk szerződésmintát ajánlani a felek számára. Szociális munkával támogatjuk a menekült családok, családtagok iskolai és munkaerőpiaci beilleszkedését, közösségi programokkal segítjük társas, társadalmi életük kibontakoztatását.

Bár a program kifejezetten az Ukrajnából menekülők számára indult, 2023-ban “kinyitottuk”, és más háborús területről menekülők számára is elérhetővé tettük a támogatás lehetőségét. Az alaptevékenységünkben már a múltban is segítettünk menekülteknek: egy ideig egy afgán család is volt  bérlőink közt.

In English:

Hungary has no consistent system for the support and integration of people fleeing from war. Housing is one of the most important challenges refugees face:  affordable housing is scarce and not accessible for foreign nationals, and rent prices have become unaffordable over the past decade. Since Russia invaded Ukraine in 2022, the number of refugees arriving to Hungary skyrocketed. Their support is mostly undertaken by NGOs and church organisations. 

 

In our rent support programme, From Streets to Homes Association has been providing financial help to help refugee families secure affordable rental homes. The greatest share of financial support for this is provided by the UN High Commissioner of Refugees (UNHCR) and the European Programme for Integration and Migration (EPIM); although we also receive help from World Habitat, Erste Stiftung, and Habitat for Humanity Hungary. Aside from rent support, their help also allows us to provide social work for promoting the smooth social, school, and job market integration of refugee families.

 

In the first year of our activities, we gave housing support to 136 families, with over 300 family members. After some of our clients moved out (to family members, abroad etc.), in May 2023 we were supporting more than 100 families, with 333 family members. About half of the supported families are Hungarian speaking Roma from the Transcarpathia region of Ukraine. Some of the people we support do not intend – or simply cannot – return, even after the war, as their former home was destroyed. They have a very slim chance to ever afford buying or building a new home in Ukraine’s war torn economy. 

 

Our Association began its Solidarity Rental programme practically within days after Russia invaded Ukraine, with the cooperation and support of Habitat for Humanity Hungary (although we run the current form of the programme independently). Initially we sought private owners of second homes who offered to provide their rental dwelling for free, or at a significantly reduced rent level. We managed to house almost 40 families in this early phase of the programme.

 

This activity was eventually replaced by our rent support programme. As the war dragged on, and it became clear that its end was nowhere in sight, fewer people offered their dwellings, and initial contracts began to expire. We still have a number of clients who are accommodated rent free or at a very low price, most of the refugee families we work with pay market or near-market level rent, made affordable by our financial support. We conclude a bilateral contract with both the owner and the tenants. Additionally we provide social work and group activities to help the integration refugees who stay in Budapest for a prolonged period. If necessary, we provide financial and/or in kind support when the family is moving into its new rental home – the latter can mean household appliances and household items like bedsheets or cleaning products. 

 

We continue to mediate between the owners and tenants. We actively participate in the conclusion of contracts, and can provide sample contracts in Hungarian, Ukrainian, and English. Our social workers help the families in their school, labour market, and broader social integration; and our community building programmes help them establish mutually supporting networks.

 

Although this programme was introduced specifically for refugees from Ukraine, we opened it up in 2023 towards refugees fleeing any war zone. Our standard operation has served refugees in the past as well, as one of our clients was a family with children from Afghanistan.

 

українською мовою:

В Угорщині немає єдиної системи підтримки біженців з України. Зокрема, існують серйозні прогалини у забезпеченні житлом, оскільки оренда житла впродовж багатьох років була важкодоступною і до цього. З початку війни в Україні до Угорщини прибула значно більша кількість біженців, ніж раніше, і їхнє житло, інтеграція та добробут підтримуються переважно громадськими та церковними організаціями.

 

У рамках нашої програми субсидування оренди житла ми покриваємо частину орендної плати для сімей біженців на підставі окремої угоди та контракту з власником житла. УВКБ ООН та Програма ЄС у справах біженців (EPIM) надають більшу частину фінансової підтримки для програми субсидування оренди житла, хоча Всесвітня організація ООН з питань житла (World Habitat), Erste Stiftung та Habitat for Humanity Угорщина також підтримують нашу діяльність. Це також дозволяє Асоціації допомагати сім’ям досягати добробуту та інтегруватися в Угорщині завдяки допомозі соціальних працівників.

 

За перший рік роботи програми ми допомагали фінансувати оренду житла для 136 родин – це понад 300 осіб. Після того, як частина клієнтів переїхала (до родичів, за кордон тощо), кількість клієнтів у травні 2023 року становила понад 100 сімей, 333 особи. Близько половина з них – із Закарпаття, угорськомовні сім’ї. Деякі з клієнтів не планують – або не можуть – повернутися додому після війни, оскільки не мають житла, куди можна було б повернутися. Ці сім’ї мають мало шансів повернутися додому, щоб купити новий будинок або квартиру, або бути у фінансовому становищі, щоб побудувати новий.

 

Асоціація Від вулиці до помешкання! розпочала програму солідарності оренди житла для біженців з України наприкінці лютого 2022 року, практично через кілька днів після початку війни, у співпраці та за підтримки Habitat for Humanity Угорщина (хоча зараз програма працює самостійно). Спочатку ми шукали приватних орендодавців, які були б готові здавати свої порожні квартири на коротший або довший термін зі знижкою або безкоштовно сім’ям, які тікають від війни в Україні. У такий спосіб ми допомогли майже сорокам сім’ям знайти житло.

 

З цієї діяльності виросла наша нинішня схема субсидування оренди житла. У міру того, як війна затягувалася, а потім, здавалося, стала постійною, пропозиції щодо житла зменшувалися, а початкові контракти поступово закінчувалися. Хоча у нас все ще є клієнти, які отримують житло за зниженими цінами або безкоштовно, у більшості випадків орендодавець здає квартиру за ринковими або близькими до ринкових цінами, а ми надаємо фінансову допомогу орендарям через наших спонсорів. Ми робимо це, підписуючи двосторонній договір як з власником, так і з орендарем. Ми також забезпечуємо соціальну роботу, менторство та групові заходи, щоб допомогти довгостроковим мешканцям оселитися та розбудовуватися в Будапешті та його околицях. За потреби ми можемо допомогти з переїздом, наприклад, організувавши та забезпечивши переїзд, а також подарувати обладнання для квартири – від побутової техніки до постільної білизни та засобів для прибирання.

 

Ми продовжуємо виступати посередником між власниками житла та орендарями. Ми беремо активну участь у процесі укладання договорів і можемо надати сторонам зразки договорів трьома мовами (угорською, українською та англійською). Ми підтримуємо інтеграцію сімей біженців та членів їхніх родин до школи та ринку праці шляхом соціальної роботи, а також допомагаємо їм розвивати своє соціальне життя за допомогою громадських програм.

 

Хоча програма розпочалася спеціально для біженців з України, у 2023 році ми “відкрили її” і зробили доступною для біженців з інших зон бойових дій. Ми допомагали біженцям у нашій основній діяльності і раніше: деякий час серед наших орендарів була афганська сім’я.

Idén tavasz során egy kommunikációs kampány keretében mutattuk be az Ukrajnából érkező menekültek mindennapi kihívásait, nehézségeit, és a létező megoldásokat és programokat is megosztottuk a közösségi média oldalainkon. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a magyar társadalom minél több tagja hiteles információt kapjon a menekülteket érő megkülönböztetésről és az itteni életükről. Vázlatpontokba szedtük, hogy az élet különböző területein milyen nehézségekkel néznek szembe, és hogy az Utcáról Lakásba! Egyesületnél milyen segítséget nyújtunk az orosz-ukrán háború elők menekülőknek.

Gyerekkel és kisállattal albérletet találni nagy kihívás, de mi van, ha az illető ezen felül még menekült is, ukránul beszél vagy esetleg roma? A lakáskeresés ilyen esetben szinte a lehetetlennel egyenlő.

Az előítéletek és a nyelvi nehézségek legtöbbször leküzdhetetlen akadályoknak tűnnek, főleg mikor az embernek mindent hátrahagyva egy hátizsákkal a kezében kell új életet kezdenie.

Menekültprogramunk 2022-es indulása óta több száz háború elől menekülőnek segítettünk a lakhatást megoldani. Szociális munkásaink folyamatos közbenjárása nélkül ezt nem tudtuk volna elérni.

A lakhatás megőrzése érdekében ügyfeleinket – a szociális munka mellett – kiszámítható, hosszú távú albérlet-támogatással segítjük. Erre különösen nagy szükség van, hiszen a fővárosban tapasztalható magas bérleti díjakat havi fizetésükből nem tudnák fedezni.

Fontos tudni, hogy programunkat kifejezetten menekültek támogatását célzó, nem állami forrásokból finanszírozzuk. Ezeket ezúton is köszönjük az UNHCR-nek, az Epimnek és a Hivemindnak. 

Egyesületünk fő tevékenységét továbbra is Kunyhóról Lakásba programunk és Lakhatást most! lakásügynökségünk határozzák meg. Ezeket elsősorban a ti adományaitoknak köszönhetően tudjuk évről évre továbbfejleszteni.

Megfelelő élelem, iható víz, biztonság – néhány a legalapvetőbb fiziológiai szükségleteink közül, melyeket fontossági sorrendben a valahová tartozás iránti vágyunk követ.

Otthonteremtő munkánk részeként fontosnak tartjuk, hogy utóbbira is kellő hangsúlyt helyezzünk. Szerencsére ebben mindig vannak segítő partnereink.

Idén tavasszal például a Kék Vonal – Gyermekkrízis Alapítvány 

tartott foglalkozást 7-14 éves Ukrajnából menekült ügyfeleinknek a Dévai Fogadóban. 

A menekült gyerekek különösen sokszor érzik egyedül magukat akár az iskolában, akár otthon, a hirtelen teljesen idegen környezetbe való beilleszkedés számos akadályt gördít eléjük. Sokszor nem tudják, kihez fordulhatnak a problémáikkal, hogyan élhetik meg érzelmeiket. A Papírszínház elnevezésű, interaktív foglalkozás éppen ebben segített nekik. Közösen gondolkoztunk, hogy milyen érzés magányosnak lenni és kihez fordulhatunk, ha érzéseinkről, nehézségeinkről szeretnénk beszélni. 

A program nem csak a gyerekeket, de a felnőtteket is nagyon érdekelte, mindenki szívesen osztotta meg saját tapasztalatait. Ezúton is köszönjük a lehetőséget a Kék Vonal – Gyermekkrízis Alapítványnak.

Az ukrajnai háború elől menekülők jellemzően két jogi kategóriába sorolhatók: menedékesek vagy ukrán-magyar kettős állampolgárok. Mindkét esetben jogosultak igénybe venni az állami egészségügyi ellátásokat, nemcsak az alapellátást, hanem például a krónikus betegellátást, az onkológiai szakellátást és a szülészeti ellátást is.

TAJ-kártya híján azonban még mindig gyakori, hogy elutasítással szembesülnek. Ilyenkor általában így hangzik az orvosi válasz: „Jöjjön vissza, ha haldoklik, mert csak életmentő esetben tudjuk ellátni.”

Menekültprogramunk részeként szociális munkásaink mindent megtesznek, hogy a magyar állam által előírt jogosultságok a gyakorlatban is érvényesüljenek: az egyébként is rosszabb fizikai és mentális állapotban lévő embertársaink egészségi helyzete ne romolhasson tovább. Ott vannak a kórházakban és a szakrendelőkben kísérőként, tolmácsként és nem utolsó sorban lelki társként. Állhatatos munkájuknak köszönhetően ügyfeleink nem maradnak egészségügyi ellátás nélkül.

Fontos tudni, hogy programunkat kifejezetten menekültek támogatását célzó, nem állami forrásokból finanszírozzuk. Ezeket ezúton is köszönjük az UNHCR-nek , az @EPIM-nek és a @Hive Mind-nak.

Egyesületünk fő tevékenységét továbbra is Kunyhóról Lakásba programunk és Lakhatást most! lakásügynökségünk határozzák meg. Ezeket elsősorban a ti adományaitoknak köszönhetően tudjuk évről évre továbbfejleszteni.

„Nem akarok iskolába menni!”

Minden szülő számára ismerősen csengenek e szavak. S nincs is benne semmi furcsa, hiszen napi 6-7 óra padban ülés és koncentrálás helyett mennyivel jobb lenne egész nap a szabadban lenni és játszani?

Meggyőzni gyermekünket, hogy tanulni márpedig jó, nem könnyű. Különösen így van ez, ha a kisdiáknak háború elől menekülve egy teljesen idegen környezetben, ismeretlen nyelven beszélő arcok között kell helyt állnia.

Egy 2022-es törvény alapján a kormány diákonként havi 130 ezer Forintot fizet azoknak az iskoláknak, amelyek vállalják, hogy heti 5 alkalommal egyéni felkészítést biztosítanak az Ukrajnából menekült tanulóknak. A gyakorlatban azonban nincsenek meg az ehhez szükséges feltételek. A legtöbb befogadó intézménynek még a legnagyobb jó szándék mellett sincs kapacitása felzárkóztató foglalkozásokat tartani.

Nem állítjuk, hogy nincsenek jó példák. De a menekült gyermekek jelentős része nem szeret iskolába járni. Nem értik a tanórákat, nem tudnak barátságokat kötni, teljesen kirekesztve érzik magukat.

Ebből is látszik, hogy az itt élő menekülteknek számos problémával kell napi szinten megküzdeniük. Szociális munkásaink tehát nemcsak a lakhatás területén, hanem minden egyéb nehézségben támogató szakértelemmel segítik menekült ügyfeleinket.

Fontos tudni, hogy programunkat kifejezetten menekültek támogatását célzó, nem állami forrásokból finanszírozzuk. Ezeket ezúton is köszönjük az UNHCR-nek, az Epimnek és a Hivemindnak. 

Egyesületünk fő tevékenységét továbbra is Kunyhóról Lakásba programunk és Lakhatást most! lakásügynökségünk határozzák meg. Ezeket elsősorban a ti adományaitoknak köszönhetően tudjuk évről évre továbbfejleszteni.

„Ingyenélők!” – hangzik gyakran a vád az itt élő menekültekkel szemben. Természetesen a valósághoz ennek egy hajszálnyi köze sincs.

Menekült ügyfeleink szinte kivétel nélkül dolgoznak, elsődleges bevételi forrásukat a munkajövedelmük jelenti. Erre nagy szükség is van, hiszen az ideiglenes védelemben részesülők számára igényelhető rendszeres létfenntartási támogatás havonta csupán 22 800 Ft. Ez is csak akkor jár, ha az illetőnek nincs bejelentett munkája.

Nem kérdés, hogy ekkora összegből képtelenség megélni. De vajon milyen esélyekkel helyezkedik el egy ukrajnai vagy kárpátaljai menekült a magyar munkaerőpiacon?

Jó hír, hogy állást találni általában sikerül. Még a nyelvi akadályok és az előítéletek ellenére is. Ebben nagy segítségre vannak szociális munkásaink, akik ha kell önéletrajzírásban és tolmácsolásban is részt vesznek.

A munkák típusa és a körülmények viszont sok esetben csak tovább erősítik a menekültek amúgy is kiszolgáltatott helyzetét. 

Napi bejelentés, bejelentés nélküli munkavégzés, törvénytelen szerződés – ezekkel mind rendszeresen találkozunk. S bár a jogi visszaéléseket kivédeni nem könnyű, de szociális munkásaink minden tőlük telhetőt megtesznek ennek érdekében.

Gyakori tapasztalat az is, hogy a diplomás végzettségűek fizikai munkát végeznek. Van olyan ügyfelünk, aki könyvelői karrierje után volt kénytelen váltani. Most takarítóként dolgozik. 

Fontos tudni, hogy programunkat kifejezetten menekültek támogatását célzó, nem állami forrásokból finanszírozzuk. Ezeket ezúton is köszönjük az UNHCR-nek, az Epimnek és a Hivemindnak. 

Egyesületünk fő tevékenységét továbbra is Kunyhóról Lakásba programunk és Lakhatást most! lakásügynökségünk határozzák meg. Ezeket elsősorban a ti adományaitoknak köszönhetően tudjuk évről évre továbbfejleszteni.

Az elmúlt hetekben több posztban is bemutattuk, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek nap, mint nap menekült ügyfeleink. Legyen szó lakhatásról, egészségügyi ellátásról, oktatásról vagy éppen munkavállalásról. Az elutasítottság érzése minden területen megjelenik.

Munkánk elsődleges célja, hogy a törvényben garantált jogok a gyakorlatban is érvényesüljenek. Az ukrajnai háború elől menekültek hozzáférjenek az őket megillető ellátásokhoz.

Van azonban itt még valami, ami nélkül egyetlen érintett társadalmi beilleszkedése sem lehet sikeres.

Ez pedig a közösség. Kapcsolódás egymáshoz. A háború miatt menekülésre kényszerülő ügyfeleinknél ez különösen nagy hiánycikk. Ezért az elmúlt két évben kiemelt hangsúlyt fektettünk arra, hogy ebben is társaik legyünk. 

Havi rendszereséggel szervezünk közösségi programokat nekik: kézműveskedést, állatkerti látogatást, bográcsozást és egyéb szabadtéri programokat. Szerencsére mindegyiknek hatalmas sikere van.

A közösségi alkalmak során előfordul, hogy több programunk résztvevőit is meghívjuk, így ukrán ügyfeleink az egyre jobb magyar nyelvtudásukat is meg tudják csillogtatni.

Fontos tudni, hogy programunkat kifejezetten menekültek támogatását célzó, nem állami forrásokból finanszírozzuk. Ezeket ezúton is köszönjük az UNHCR-nek, az Epimnek és a Hivemindnak. 

Egyesületünk fő tevékenységét továbbra is Kunyhóról Lakásba programunk és Lakhatást most! lakásügynökségünk határozzák meg. Ezeket elsősorban a ti adományaitoknak köszönhetően tudjuk évről évre továbbfejleszteni.

Menekült ügyfeleinkről szóló posztsorozatunk részeként ezúttal egy személyes történetet hoztunk nektek, hogy még inkább átélhetővé váljon, mi mindenen mennek keresztül az érintettek.

Veronika tavaly novemberben érkezett négy kiskorú gyermekével Kárpátaljáról. Férjét még a 2014-es krími annexió idején vitték el katonának, jelenleg is a fronton harcol.

Az egyedül maradt édesanya gyermekeivel csupán egy váltóruhával lépte át a magyar határt, szinte mindenüket a szülőföldön kellett hagyniuk.

Csodával határos módon viszonylag hamar sikerült albérletet találniuk, ennek finanszírozását mi albérlet-támogatással segítjük. A gyermekek iskoláztatásához és Veronika munkába állásához azonban először a hivatalos dokumentumokat kell elrendezni. Az ügyintézés útvesztőiben traumatizált állapotban különösen nehéz eligazodni. Szociális munkása, Sára mindenben segíti, hivatalról hivatalra jár vele, hogy az életük minél hamarabb normál mederbe kerüljön.

Rengeteg erő és kitartás kell ehhez, főleg hogy újabb, váratlan akadályok is nehezítik helyzetüket. A legkisebb gyermek óvodai felvételéhez honosított iratokra lenne szükség. Az anyakönyvi hivatal azonban két hónap elteltével visszadobta a kérelmet, mondván, hogy apasági nyilatkozatot is mellékelni kell. Egy olyan apától, aki most is az orosz-ukrán fronton harcol.

Veronika történetéből is jól látszik, hogy az ukrajnai háború elől menekülők segítő kezek nélkül teljesen magukra lennének hagyva. Szociális munkásaink támogatása ezért mindennél fontosabb!

Bár a híradások általában fiatal, életerős menekülteket mutatnak, de a valóság ennél jóval árnyaltabb. A mi ügyfeleink között is sok az idős, beteg ember, akik vagy valamilyen súlyos mentális betegségben, demenciában szenvednek vagy például kerekesszékesek. 

Számukra a folyamatos figyelem és jelenlét biztosítása elengedhetetlen lenne. A legtöbb menekült családnál azonban csak egyetlen keresőképes felnőtt van, aki így kényszerválasztás elé kerül: vagy gondoskodik idős, beteg rokonáról vagy pénzt keres. Ritka, hogy a kettő egyszerre megy.

A feloldhatatlan dilemma itthon is rengeteg családot érint, ugyanakkor egészen más mindezt egy otthontól távoli, idegen nyelvű közegben megélni.

Ügyfelünk Tamara kamasz lányával menekült Magyarországra. Időközben megözvegyült édesanyja is csatlakozott hozzájuk. Az idős asszony Alzheimer-kórban szenved, állapota az elmúlt hónapokban radikálisan romlott a gyógyszerek mellett is. Össze-vissza beszél, ordibál, agresszíven viselkedik. 

A család számára mindez érzelmileg rendkívül megterhelő, ráadásul Iryna ilyen körülmények mellett csupán heti 10 órában tud munkát vállalni. Ezt is csak úgy, hogy tinédzser lányára hagyja a kiszámíthatatlanul viselkedő nagymamát, miközben a fiatal lány is beilleszkedési nehézségektől szenved.

Az idős asszonynak legjobb helye egy idősek otthonában lenne – mondják sokan –  de a várólista hosszú, a magyar nyelv ismerete nélkül pedig eleve problematikus.

Tamaráék története is bizonyítja, hogy segítő kezekre több, mint két évvel a háború kitörése után is hatalmas szükség van. Szociális munkásaink ezért mindent megtesznek, hogy menekült ügyfeleink a felmerülő nehézségek esetén se maradjanak egyedül.

Ha van valami állandóság a menekültek életében az a bizonytalanság. A jövő tervezhetetlensége. 

Hiszen ma sem tudni, hogy meddig tart a háború Ukrajnában, mikor lehet a szülőföldre visszatérni. S egyáltalán mi vár rájuk ott? Áll-e még a ház, az iskola vagy a kórház? Adottak-e a körülmények a korábban megszokott mindennapok folytatásához?

A hazatérés vágya mindezek ellenére sokakban máig erős. Már csak azért is, mert a hosszú távú jövőkép Magyarországon sem biztosított. A kormány évente dönt a menedékesek ideiglenes védelmének meghosszabbításáról. Ez teszi lehetővé, hogy továbbra is jogszerűen élhessenek, dolgozhassanak, iskolába járhassanak Magyarországon. Jelenleg azt tudjuk, hogy az elvi jogosultságok 2025. március 4-ig biztosan érvényesek maradnak, de hogy mi lesz ezután? Nehéz megnyugtató választ adni.

Ügyfeleink közül sokan a nehézségek mellett is arról számolnak be, hogy szeretnek itt élni. Legtöbbüknek tetszik az ország, szeretik a tájakat, az embereket, sokan már a magyar nyelvet is egyre jobban értik és beszélik. Nem kérdés, hogy jelenlétükkel és munkájukkal ők is gazdagítják társadalmunkat.

Hogy mit hoz a jövő? Nagy kérdés. Egy viszont biztos. Szociális munkásaink világítótoronyként a továbbiakban is ott lesznek és segítik ügyfeleinket, hogy ne vesszenek el a bizonytalanságok között.

Felajánlásoddal otthonteremtő munkánkat támogatod, így lehetővé teszed, hogy minél több hajléktalan és lakásszegénységben élő embernek nyújthassunk önálló lakhatást.

Hogyan ajánlhatod fel?

A személyi jövedelemadó 1+1%-ról idén május 21-én éjfélig rendelkezhetsz: arról dönthetsz, hogy 1%-ot egy regisztrált civil szervezetnek, 1%-ot pedig egy vallási közösségnek ajánlj fel. Ne feledd, civil szervezetek esetében minden évben újra nyilatkoznod kell!

Legegyszerűbben online, Ügyfélkapuval:

1. Lépj be az eSZJA oldalra itt https://eszja.nav.gov.hu/app/login

2. Válaszd az 1+1% felajánlás opciót!

3. Keress rá vagy írd be a kedvezményezett nevét és adószámát: