Hírlevélre feliratkozással kapcsolatos adatkezelési tudnivalók

E-mail címe megadásával az érintett elfogadja, hogy az Utcáról Lakásba Egyesület az érintett e-mail címét mint személyes adatot a hírlevél küldése céljából az érintett leiratkozásáig vagy az e-mail cím törlésének érintett általi kéréséig kezeli, továbbá hogy a hírlevél küldéséhez a Brevo szolgáltatását mint adatfeldolgozót igénybe veszi.

Az Utcáról Lakásba Egyesület a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján a hozzájárulásban megjelölt céllal és ideig kezeli. Az Utcáról Lakásba Egyesületnél (postacím: 1082 Bp., Baross utca 112. I/4., e-mail: utcarollakasba@gmail.com) az érintett bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatást, a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását. A tájékoztatást ingyenesen, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb huszonöt napon belül, közérthető formában, írásban kell megadni. A tájékoztatás kiterjed az Utcáról Lakásba Egyesület által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységére, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjára és címzettjére. A valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését az Utcáról Lakásba Egyesület az érintett kérelmére haladéktalanul, legfeljebb öt napon belül teljesíti. Az Utcáról Lakásba Egyesület az érintett személyes adatait az érintett kérelmére egy munkanapon belül – a kérelem szerint – törli vagy zárolja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett írásban bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.