Szolidaritási tüntetésként indult, országos összefogás lett belőle

2024 februárjában az „Odakint most szörnyek járnak” tüntetés szervezői kezdeményezték, hogy a résztvevők lehetőségük szerint adomány formájában is fejezzék ki szolidaritásukat. A felhívás eredeti célkitűzése 25 millió forint összegyűjtése volt, melyből egy korábban állami gondozott fiatal lakhatását szerették volna megoldani szakmai partnerként az Utcáról Lakásba! Egyesület közreműködésével.

A kezdeményezés a várakozásokat felülmúlóan sikeres lett, 23 ezer adakozó felajánlásával több, mint 219 millió forint gyűlt össze a kifejezetten erre a célra nyitott bankszámlán.

Az eredeti célkitűzéssel szemben így összesen 11 fiatal életkezdését szeretnénk az év során biztosítani. A fiataloknak nemcsak lakhatásban, hanem és elsősorban a társadalmi integrációban szeretnénk partnerei lenni, ezért a lakhatási lehetőségen túl szociális munkát és egyéni támogatást is biztosítunk.

A program indítása az Egyesületre nem várt feladatként nagy terheket rótt, de a közadakozásból befolyt összeg egyúttal egy soha nem tapasztalt lehetőség arra, hogy ezeknek a fiataloknak az élete mederbe kerüljön.

 

A közadakozásból megvalósuló tevékenységek

 • Otthonok: A tüntetés utáni közadakozásból befolyt összegből 4 vagy 5 lakást vásárolunk, ezek keresése és vásárlása jelenleg is zajlik.
 • Szociális munka: Két, félállásban dolgozó szociális munkás kolléga díjazását finanszírozzuk. Ők azok, akik személyre szabottan és folyamatosan segítik a fiatalokat nehézségeik leküzdésében, egyéni céljaik elérésében. (pl. társadalombiztosítás (tb) rendezése, egészségügyi kezelés, továbbtanulási lehetőség, jogosítványszerzés stb.)
 • Sürgős segítségek: A fiatalok közül többen krízishelyzetben vannak, őket alapvető szükségleti eszközökkel (pl. ruhanemű), lakásba költözésükig biztonságos szállás finanszírozásával támogatjuk.
 • +1: A programban lakhatáshoz jutó fiataloknak és rajtuk kívül más érintetteknek is ajánljuk továbbtanulási és kezelési lehetőségek támogatását.

 

Eddigi eredményeink

 • Az első két fiatal májusban fog a program keretében bérlakásba költözni.
 • Együttműködési megállapodások megkötése 8 fiatallal és kapcsolatfelvétel további érintettekkel
 • Az első tanulót már beiskoláztuk jogosítványszerzésre
 • Az utcán élő érintetteknek a lakhatásuk rendezéséig biztosítjuk a biztonságos elhelyezést
 • Több érintettnek biztosítunk különböző terápiás- és kezelési lehetőségeket, ezek bővítése és a kapcsolódó partnerkeresés folyamatban van.

 

A közadakozáson túl megvalósuló tevékenységek

A közadakozásból megvalósuló elemeken túl az Utcáról Lakásba! Egyesület a következő partnerségeket keresi annak az érdekében, hogy az elért hatásunk minél nagyobb legyen.

Kezelések: 

 • terápia, pszichológus, pszichiáter – hiszen traumatizált egyénekről van szó
 • fogorvosok – sok érintett fiatalnak korábbi bántalmazás, rossz egészségi állapot, vagy tb-hiány miatt ellátatlanul romlanak a fogai. Amellett, hogy a szociális munkás kollégáink tb ügyintézéssel segítenek a jogviszony rendezésben, keresünk olyan fogorvosokat, akik támogatnák a kezeléseket, egy-egy fiatal ellátásának részleges vagy teljes felvállalásával

Tanulási lehetőségek: 

 • autósiskolák: sok fiatalnak alacsony az iskolai végzettsége, és a jogosítványszerzés nagyban segítené a munkaerőpiaci lehetőségeik bővülését. Olyan partnerek jelentkezését várjuk, akik pro bono, vagy támogatott áron biztosítanának jogosítványszerzési lehetőséget és szakmát célzó tanfolyamokat a fiataloknak.

Szakemberek, mentorok

 • gyermekvédelmi utógondozásban jártas kollégákat, partnereket keresünk, és fogunk is keresni a fiatalok egyéni támogatásának megerősítésére és a szakmai munkánk támogatására önkéntes és megbízásos alapon egyaránt. 

Háztartások berendezése

 • az újonnan kialakítandó háztartások felszereléséhez háztartási gépeket és tisztítószereket tudunk fogadni adományként

A fentiekben említett szakemberek, partnerek jelentkezését a info@utcarollakasba.hu címre várjuk!

Önkormányzati partnerségek

Szervezetünk a fővárosban működik, ezért felkerestük Budapest önkormányzati vezetőit, hogy a közadakozásból megvásárolt lakások mellett – melyek az Egyesület kezelésében lesznek – ők is biztosítsanak támogatást az érintetteknek: egy-egy önkormányzattól egy-két költözhető állapotú ingatlan felajánlását várjuk az év során.

Eddigi szerződött partnerünk a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat, de előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a 6. és a 7. kerülettel és további megkeresések is zajlanak.

Fontos, hogy az önkormányzati lakásgazdálkodásnak egyébként is feladata az állami gondozásban felnőtt fiatalok támogatása, mi most ehhez ajánlunk támogatást, a fiataloknak, és a politikai vezetéseknek egyaránt.

Ahogy ígértük a közadakozásból befolyt összeg felhasználásáról transzparens módon beszámolunk. A 2026-ig szóló költségvetés fő számait alább láthatjátok:

A fiatalok támogatására a közadakozáson túl is teremtünk további forrást, és fogadunk szolgáltatásra, együttműködésre vonatkozó felajánlást is. A közadakozáson bejött összeggel – mivel hosszú időről van szó, nem fillérre pontosan terveztünk két évre előre, hogy maradjon kis terünk a program költségeinek alakítására az út közben felmerülő igények szerint is. Azonban a tervezetből kiderül, hogy hogyan hasznosítjuk a közadakozás eredményét.

A munkát két teljes állásnyi munkaidőt lefedő stábbal látjuk el. Ebből másfél állásnyi szociális munkás, és félállásnyi adminisztratív munkát ellátó kolléga. Munkaidejük és díjazásuk idén a következőképpen alakul  (díjazásukat inflációkövetően indexáljuk 2026 őszig):

Egy esetkezelő szociális munkás kollégának nálunk általában 10-11 ügyfél háztartása van. Ezt a jelen program esetében nem egy teljes, hanem két félállásban fedtük le. Így egy-egy munkatársunknak nagyjából heti fél munkanapja esik egy-egy ügyfél-háztartásra. 

Erre a munkaidőre kezdetben sok operatív-adminisztratív feladat jut, így például olyan interjúk, adatfelvételek az ügyfelekkel, amelyek mentén megismerjük őt és a vele, mint ügyféllel járó feladatokat. Ennek a folyamatnak a részeként gyakran vesszük fel a kapcsolatot más kollégákkal, így jelen esetben azokkal a nevelőkkel, és szakemberekkel, akikkel a fiatalok korábban ügyfélként találkoztak. 

Többeknek az irataik pótlásában (TAJ-kártya, adókártya) vagy más tartozások rendezésében is kell segíteni, valamint a legalapvetőbb fizikai és mentális szükségletekkel is dolgozunk.

Az ügyintézési folyamatok során nem az a fő cél, hogy az ügy ‘el legyen intézve’ hanem hogy az ügyfél maga is részt vegyen, és ennek köszönhetően legközelebb maga járjon el a saját alapvető ügyeiben. Ez a társadalomba visszavezetés útja, másrészt így fejlődik az esetkezelés is: eleinte egy sor olyan alapvető szükséglettel, ügyintézéssel kell tölteni az időt, jórészt olyan dolgokkal, amik a társadalom többsége számára alapvetőek.  Amikor ezek  a tudások, készségek beépülnek, el lehet kezdeni az egyén fejlődésére fókuszálni. Pl. tartós rehabilitáció, tanulmányok befejezése, családtagokkal vagy más természetes támogató közeggel való kapcsolat felvétele, megerősítése. 

A szociális munkások minden esetről esetnaplót vezetnek, hogy láthassák az ügyféllel együtt, honnan hová jutottak, és hogy ha új kollégának kell átvennie egy ügyfelet, akkor minden információ meglegyen. Ezen kívül az esetnapló krízis esetén is segíthet az előzmények felfejtésében.

A 2 félállásban dolgozó esetkezelő kolléga mellett egy közösségi és szervező feladatokat végző szociális munkás kollégát szintén félállásban foglalkoztatunk. Az ő feladatuk a program kereteinek a megszervezése és az egyéni esetkezelésen túli feladatok ellátása, különösen a közadakozáson túl szükséges egyéni támogatások szükséglet-felmérésére és megszervezésére. 

A fennmaradó negyed állásnyi munkaidőt az adminisztratív feladatoknak szenteljük. Ilyenek többek közt a számlázás, a pénztár megszervezése, támogatási és együttműködési szerződések megkötése, beszámolóink elkészítése, kollégák fizetésének és a fiataloknak nyújtott támogatások bérszámfejtése, a költözések és más nagyobb megrendelések lebonyolítása.

Ha egyetértesz a céljainkkal és te is támogatnád a programot, akkor légy egyszeri vagy rendszeres adományozónk! 

A Fiatalok Lakhatása program megvalósítására létrehozott bankszámlaszám: 

MAGNET BANK 16200223-10187155

UTCÁRÓL LAKÁSBA EGYESÜLET

 VAGY -jen keresztül