Az Utcáról Lakásba Egyesület befektetőket keres Mobilház-programjához, melynek célja otthontalan emberek bérlakáshoz juttatása.

A Mobilház-program egy társadalmi vállalkozási koncepció, ahol az egyesület lakásügynöksége hajléktalan embereket, önkormányzatokat és magántulajdonosként belépő filantróp befektetőket kapcsol össze.

Magyarországon lakhatási válság van. A jelenlegi lakástulajdon-szerkezet ebből nem mutat kiutat. A legrászorulóbb réteg számára jelenleg nincs elegendő elérhető bérlakásállomány sem az önkormányzatoknál, sem a piacon. A lakhatási nehézségek az ő helyzetüket ellehetetlenítik, azonban programunk segítségével bérlőként léphetnek be a lakáspiac egy új szegmensére. A program bevezetése az önkormányzatok, a civil szakértelem és magánbefektetők együttműködésén alapul, így egy új, kísérleti lakhatási modell működését teszi lehetővé.

Kik vagyunk, és miért dolgozunk?

Az Utcáról Lakásba Egyesületet 2012-ben alapítottuk. Első sikeres kezdeményezésünk a Kunyhóból lakásba program volt, amelynek keretén belül mára több mint 30 ember lakhatását biztosítjuk, elsősorban önkormányzati együttműködéseknek köszönhetően. Az egyesület üres, rossz állapotban lévő önkormányzati bérlakásokat újít fel önkéntesek és a leendő bérlők, azaz hajléktalan emberek bevonásával, más civil szervezetekkel partnerségben, adományozók támogatásával.

2015-ben Lakhatást Most néven lakásügynökséget indítottunk, így már néhány magántulajdonú lakásban is élhetnek ügyfeleink. A lakásügynökségünk bővítésére dolgoztunk ki egy új programelemet, a Mobilház-befektetési programot. Ebben az esetben telkekre telepített, összkomfortos és szigetelt, alacsony bérleti díjú és fenntartási költségű otthonokat bérelhetnek a rászorulók az egyesület segítségével azoktól a befektetőktől, akik a programba bekapcsolódva mobilház-tulajdonosokká válnak.

Miért jó ez?

  • Újszerű, tartós és biztonságos lakhatást nyújt a rászorulóknak.
  • Olyan emberek lépnek be így a lakáspiacra bérlőként, akik ezt ma, főleg Budapesten, egyébként nem tudnák megtenni.

  • Amit elterveztünk, nem segélyezés, hanem társadalmi vállalkozás és közösségi munka: kivesszük a rendszerből a segítő-segített egyenlőtlenséget, és egy egyedülálló, társadalmi befektetési lehetőséget kínálunk.

  • A program elindításához ugyan adományokat gyűjtünk, de az első telkek megvásárlása után a rendszerünk rövidesen önfenntartóvá válhat.

  • Célunk, hogy kiutat mutassunk a lakhatási válságból, azért dolgozunk, hogy mindenkinek legyen hol laknia.

Hogyan működik?

A befektető megvásárolja a mobilházat, amit az egyesület egy lízingjellegű szerződés keretén belül használ. Az egyesület lakásügynöksége hajléktalan embereknek adja bérbe a mobilházakat. A bérleti díjak fedezik a szerződés részleteit, amihez a befektető éves fix összegben, hozamként jut hozzá.

Bár minden szerződés egyedi eset, és mindenkivel egyéni megállapodást kötünk, nézzünk egy példát konkrét számokkal: Egy 21 négyzetméteres használt skandináv mobilház ára kb. 1,4 millió Ft. A szigetelés, közművek bekötésének a költsége kb. 900.000 Ft, a kiszállítás és telepítés pedig még 200.000 Ft, így a befektető összes költsége 2,5 millió forint körül lehet. Ha a beköltöző bérlők oldaláról nézzük, ők olcsón, 20-25 ezer forint közti lakbérért, kb. 1000 forintos négyzetméteráron vehetik bérbe a házakat. Az egyesület éves hozamot biztosít a befektetőnek, ami a befektetés összegétől és a lakbértől függően a fenti példában minimum 200 ezer Ft. A lízingkonstrukció lejártával, 15 év után a mobilház az egyesület tulajdonába kerül, a befektető pedig nyereséggel kapja vissza a betett összeget, ami a fenti 2,5 millió forint esetében minimum 3 millió Ft lenne. Természetesen ez csak egy példa, a mobilházak ára változó, függ azok állapotától és méretétől is, ezért minden befektető számára egyedi ajánlatot készítünk a konkrét mobilház tulajdonságainak ismeretében.

Egy befektető csak egy mobilházat vásárolhat?

Egy befektető egy vagy több házat is vehet, és ha együtt érkeznek, akár több befektető is összeállhat egy-egy ház telepítésére. Befektetőcsoportként összeállhat egy-egy baráti társaság, vagy akár egy munkahelyi közösség is.

Milyen biztosítékokat kínálunk?

Az egyesület is vásárol mobilházakat, és az ezekből befolyó bérleti díj egy része letétbe kerül. Bármelyik bérlő átmeneti pénzzavara esetén a lakásügynökség a letétbe helyezett összegből biztosítja a befektető számára az éves hozamot. Csak a legvégső esetben kerülhet sor arra, hogy egy bérlőnknek el kelljen hagynia a programot.

A legfőbb garanciát az egyesület eddigi tapasztalatain alapuló szociális munka jelenti. Ennek rendszerét a Kunyhóból lakásba program során dolgoztunk ki. A program indulása óta eltelt 5 év alatt szinte senki nem morzsolódott le, a legtöbben legnagyobb gondjuk, a lakhatás megoldódása után nagyon gyorsan munkába álltak, életük visszatért a normális kerékvágásba.

Ebben szociális munkásaink támogatással és tanáccsal segítik a bérlőket. A Mobilház-program esetében ezt a rendszert működtetjük tovább. A bérlők pályázat útján, előzetesen megállapított kiválasztási szempontok alapján kerülnek be a programba. Ezek között a szempontok között az együttműködési készség is fontos szerepet játszik. A bérlők a kiválasztás után sem maradnak magukra. Az egyesület – így lakóink mögött is – komoly tanácsadói háló áll. Szociális munkások, szakértők és civil önkéntesek segítségével, bérlőink egyéni igényeit felmérve nyújtunk számukra támogatást.

A lakásügynökség feladata

A lakásügynökség köti össze a mobilházakat értékesítő cégeket a befektető-jelöltekkel, segít az adásvétel megszervezésében. Gondoskodik a mobilházak állagmegóvásáról, fenntartásáról, és ami a legfontosabb, a bérlőknek biztosított intenzív szociális munkáról is, ami ügyfeleink esetében segíti a társadalomba való integrálódást, a befektetőknek pedig garanciát jelent arra, hogy bérlőink elkötelezett résztvevői legyenek a programnak. A telkeket a programba bekapcsolódó önkormányzatok bocsátják az egyesület rendelkezésére, így a legrászorulóbb réteg számára hozzáférhető szociális bérlakásállományuk a telek nagyságától függő számban gyarapodik, de maga a lakásügynökség is vásárol telkeket a program számára. A szerződés lejártával a lakásügynökség a befektetővel megkötött szerződésnek megfelelően a mobilház tulajdonosává válik.

Kapcsolat

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük keressen bennünket az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

E-mail: utcarollakasba@gmail.com

Letölthető szórólap.